Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Rent

MIKS RENTIDA?

Mul on väga harva seadet vaja! 

Tihti leiame ennast olukorras, kus mõni töö vajab tegemist, kuid töö teostamiseks seade puudub. Samas taolist tööd ei tule ette tihti. Siinkohal on mõistlik lahendus seade Forestplusist rentida. Nii ei pea seadet endale soetama ning kõik vajalik seadmega töötamiseks on võimalik samuti meilt soetada.

Ma ei ole kindel, millist seadet mul täpselt vaja on!  

Erinevate tööde jaoks on erinevad seadmed. Seega, kui kogemused puuduvad, millist seadet vaja läheb, siis on hea võimalus kasutada Forestplusi rendiseadmeid. Hiljem kui olete otsuse langetanud, saate vastava seadme koos vajaliku lisa- ja turvavarustusega meilt osta.

RENDITINGIMUSED

 • Et rendiseadet rentida, selleks sõlmitakse Rendileping rentija ja Forestplusi vahel
 • Rentnikul on vaja esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart , pass või autojuhiload) ja tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel.
 • Rendileping kehtib päevast, millal seade väljastatakse rentnikule, päevani, millal see tagastatakse Forestplusile, ülalmainitud päevad kaasa arvatud.
 • Rendiaega arvestatakse 6 päeva nädalas, kui seda pole teisiti fikseeritud. 
 • Renditasu on hinnakirjajärgne.
 • Renditasu makstakse ette. 
 • Renditasu ei sisalda transporti, montaazi, kütust. Forestplus peab väljastama töökorras ja testitud seadme. Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb teha ühe ööpäeva jooksul.
 • Rendilepingu kehtivuse korral ühe kahe nädala sooritatakse osamaksud 14 päevase perioodi järgi, kui sellest pole eelnevalt teisiti kokkulepitud.
 • Forestplus ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal.
 • Forestplus ei vastuta rendiseadme rikkest tuleneva võimaliku rentnikule tekkiva kahju eest (töö valmimise tähtaja venimine või muu taoline).
 • Forestplus ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib rentikule tekitada.
 • Rentnik kinnitab allkirjaga rendilepingul, et on tutvunud renditavate tööriistade ohutusnõuete ja kasutusjuhenditega.
 • Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, peab rentnik tasuma rendileandjale sama seadme uushankehinna.
 • Rentnik peab seadme tagastma puhastatult, vastasel korral puhastab rendileandja seadme rentija kulul.
 • Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud seadmeid kolmandale isikule.
 • Kui rentnik rikub antud lepingu tingimusi, on rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul.
 • Rendilepingut puudutavad vaidlusalased küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Broneeri

Rendipäring